Novana rapport 2020

Publiceret: 17.12.2020

Grønt landskab med blå himmel

Den seneste Novana-rapport viser, at den restriktive godkendelsesproces for pesticider i Danmark virker, og at danske landmænd overordnet har et ansvarligt brug. Hos Dansk Planteværn er man tilfredse med, at udvidelsen af grundvandsovervågningsprogrammet ikke giver anledning til stigning i fund, på trods af at programmet er udvidet til, at der søges efter flere stoffer.

Virksomheder der vil lancere pesticider på det danske marked, skal leve op til specifikke datakrav. Den restriktive danske godkendelsesordning for pesticider er med til at sikre det danske grundvand. GRUMO og VAP-overvågningen bidrager positivt til forudsigelse af tilstanden af det danske drikkevand. I 2019 blev der konstateret fund over kravværdien i 12,7% af de undersøgte vandværksindtag. Disse fund udgør primært stoffer, som i dag ikke bliver benyttet i dansk landbrug.

Glyphosat - ingen risiko for drikkevandet

Til trods for at glyphosat i mere end 40 år har været bredt anvendt i dansk landbrug påvises stoffet i vandværksboringer alene i ét indtag og under kravværdien i 2019.
”Glyphosat er fra flere sider et udskældt stof grundet den mængde, det anvendes i. Derfor er det meget tilfredsstillende at se, at stoffet ikke udgør en risiko for drikkevandet,” kommenterer Tanja Andersen, direktør i Dansk Planteværn.

Ansvarlig brug af pesticider

Stoffet metazachlor blev fundet i 2.8% af vandværksindtagene. Dette stof har aldrig været godkendt til brug i Danmark og fundet rejser mistanke om et ulovligt brug af udenlandske midler.

”Vi skal ikke finde udenlandske pesticider uden dansk godkendelse herhjemme. Det tager vi stærk afstand fra, og opfordrer til, at dem, der er i besiddelse af ulovlige midler, får dem bortskaffet. Med SEGES’ app KemiTjek kan man nemt selv kontrollere sit kemirum, og vi vil opfordre til at danske landmænd gennemgår deres kemirum – og i øvrigt anvender så lidt planteværn som muligt, men så meget som nødvendigt,” afslutter Tanja Andersen.