Nyt partnerskab vil genanvende og udsortere 12.000 ton plast i landbruget

Publiceret: 03.05.2023

Dunke

Nyt partnerskab vil genanvende og udsortere 12.000 ton plast i landbruget

Korn- og foderbranchens virksomheder repræsenteret i brancheforeningen Dansk Korn og Foder
(DAKOFO) har sammen med Arla og Dansk Planteværn netop etableret partnerskabet Dansk
Landbrugs Plastindsamling (DLPI). Fra 2025 stilles der nye krav til at emballager og plast i
landbruget skal udsorteres og genanvendes. Plast bruges i meget emballage samtidig med at der
anvendes store mængder plast i landbruget til blandt andet ensilering af afgrøder.
Det anslås, at landbruget årligt anvender en plastmængde på ca. 12.000 ton som primært
stammer fra big bags, plastsække, plastdunke, ensilageplast og anden øvrig plast i landbruget.
DPLI-initiativet skal gavne miljøet, afhjælpe plasthåndtering hos den enkelte landmand samt skabe
en løsning for virksomheder i forhold til de kommende krav til emballagegenanvendelse.

”DAKOFO repræsenterer leverandører til landbruget, som har en forpligtelse til at sikre ansvarlig
bortskaffelse af den plastik, som virksomhederne emballerer og opbevarer produkter i. Vi ønsker,
at langt mere plast genanvendes end det bliver i dag. Derfor etablerer vi nu DLPI, der både skal
håndtere og genanvende emballager, som er omfattet af kommende EU-krav, samt den plast, der
bliver anvendt i landbruget, som ligger udenfor de kommende EU-krav. Det mener vi er det mest
ansvarlige at gøre,” siger koncernchef i DAKOFO-medlemsvirksomheden Vilomix, Peter Torsell
Iversen, der er valgt som bestyrelsesformand for DLPI.

”Med DLPI vil vi via en kollektiv løsning, indsamle plast og emballager fra bedrifterne, og skabe en
enkel og effektiv struktur, så der hele vejen tænkes på hele landbrugserhvervet og på miljøet.
Vores mål er at plasten skal indsamles både via afhentning direkte i landbruget suppleret med
mulighed for egen-indlevering af plast til indsamlingsstationer, ” siger han.

Beslutningen om etableringen af DLPI bygger på en kortlægning af anvendelsen plastemballage og
landbrugsplast i branchen, som DAKOFO har udarbejdet i 2022. Den baserer sig på data fra
DAKOFOs medlemmer, og viser et anslået samlet plastforbrug i landbruget på ca. 12.000 ton. Ca.
25 % plast bliver brugt af virksomheder til emballering af foder, såsæd m.v., og ca. 75% plast
anvendes af landbruget på deres bedrifter.

DLPI er i fuld gang med at få defineret den endelige model for plastindsamlingen. Intensionen er,
at indsamlingen af plast fra landbruget påbegyndes i 2024, og at en endelig landsdækkende
struktur er helt på plads i 2025, når processerne er optimeret.

Poul Petterson, direktør i medlemsservice i Arla Foods, ser et stort potentiale i DLPI.

”Landbrugene bliver større og større, og det er afgørende for os som leverandører til landmænd,
at vi tænker miljøet ind i vores aktiviteter. Vores forsyning med mælk fra landbruget forpligter,
både landmændene og os, og vi ser DLPI, som et godt fundament for hele branchen for at kunne
forstærke den positive udvikling vi allerede er i fuld gang med hos Arla. Arla ser derfor store
perspektiver i DLPI, så plasten i landbruget bliver indsamlet og genanvendt til gavn for både
landmand og miljø,” siger han.

Den danske lovgivning om grøn omstilling siger, at 50% af plasten fra landbruget skal udsorteres
fra 2025. Samtidig siger EU's lovgivning om udvidet producentansvar for genanvendelse af
plastemballager at mindst 50% plast skal genanvendes. Fra begge sider er det blot en start idet
intentionerne rækker videre. Med DLPI er det målet, at de involverede organisationer og
virksomheder lever op til disse krav fra 2025.

Tanja Andersen, direktør i Dansk Planteværn, mener at DLPI er det rigtige vej at gå for, at
branchen kan leve op til fremtidens krav.

”EU's lovgivning om udvidet producentansvar for plastemballage vil allerede fra 2025 stille krav til
virksomheder. Med DLPI får vi en kollektiv, simpel og effektiv løsning, som både hjælper
virksomheder og landmænd.” siger hun.

En indsats fra DLPI, der sigter mod at genanvende alt plast i landbruget, er det langsigtede mål.

Yderligere information om DLPI. 

DLPIs bestyrelse

Bestyrelsen i DLPI vil bestå af:

  • Peter Iversen, Vilomix, Formand
  • Lars William Schmidt, DLG, Næstformand
  • Hans Otto Ewers, Brdr. Ewers
  • Poul Bank Pettersson, Arla Foods
  • Tanja Andersen, Dansk Planteværn