Personlige værnemidler ved brug af pesticider

Publiceret: 06.07.2020

Mand laver sprøjtesyn

Ved håndtering af planteværnsmidler skal der benyttes tøj og værnemidler til sikring af brugeren imod kontakt med midlerne. Her kan du finde links og vejledninger til korrekt brug af værnemidler

Ifølge Arbejdsmiljøloven skal arbejdsgiveren i forbindelse med risikobetonede arbejdsopgaver sørge for at:

 • Medarbejderne får egnet personligt værnemiddel, der ikke giver unødige gener
 • Medarbejderne bruger værnemidlet
 • Føre tilsyn med at værnemidlerne benyttes, dvs. holde øje og følge op
 • Medarbejderne får oplysninger om faren ved at lade være med at bruge udstyret
 • At medarbejderne får instruktion i, hvordan de skal bruge, tilpasse, rengøre og opbevare beskyttelsesudstyret
 • At beskyttelsesudstyret bliver vedligeholdt.

Personlige værnemidler er beregnet til personlig brug og kun må anvendes til de angivne formål, så det er vigtigt, at arbejdspladsen vejleder medarbejdere om korrekt brug af værnemidler, og så er det et krav, at alle værnemidler skal være CE-mærkede.

Se herunder, hvilke krav der er til værnemidler, eller læs om reglerne for brug af værnemidler på beholderen med plantebeskyttelsesmidler. Her fremgår det specifikt, hvilke krav der knytter sig til de enkelte midler. Se mere på illustrationen herunder, eller tryk på linket og hent databladet fra  ned til eget brug. 

Følg sikkerhedsreglerne på sikkerhedsdatabladet, sprøjtemiddelsetiketten og foretag en kemisk risikovurdering i forbindelse med jeres APV.

Den mest risikable arbejdsoperation er fyldning af sprøjten, og her er hænderne og forreste del af benene de mest udsatte dele af kroppen. Det anslås, at 95 procent af alle uheld skyldes håndtering, hvor koncentreret sprøjtemiddel rammer hænderne.

 • Brug de rigtige handsker til opgaven, og husk at engangshandsker skal kasseres, når de tages af.
 • Hav en fyldt vandbeholder med på sprøjten, så hænderne kan vaskes ved handskeskift.
 • Kemikalieresistente støvler er det bedste, men kraftige gummistøvler kan også bruges.
 • Benyt beskyttelsesdragt ved fyldning af sprøjten, og hvis du skal op på en marksprøjte ved påfyldning, skal du altid bruge vandtæt overtræksdragt.
 • Brug ansigtsskærm og/eller åndedrætsværn som sidder ordentligt fast på hovedet.
 • Hav øjenskyl med dig, hvis uheldet alligevel er ude.

Værnemidler kan erhverves hos grovvareforretninger, maskinforhandler og via handel på Internettet.

Yderligere informationer kan findes på Arbejdstilsynets hjemmeside: Arbejde med stoffer og materialer

Hvis personer kommer i kontakt med planteværnsmidler, er forholdsreglerne at finde på etiketten til midlerne. I tilfælde af forgiftning som følge af brug af planteværnsmidler kan man kontakte Giftlinjen på Bispebjerg Hospialt på telefon: 82 12 12 12 eller tilgå hjemmesiden giftlinjen.dk via dette link.

Vejledninger om personlige værnemidler:

Særlige udbringningsmetoder UDENDØRS - samlet oversigt

Traktorer og lignende - samlet oversigt

Væksthuse og lignende  INDENDØRS - samlet oversigt

Faresymboler på kemiske produkter

Sikkerhed ved sprøjtemidler

Læs også:

10.000 marksprøjter godkendt efter nye synskrav

Vurdering af giftighed for planteværnsmidler