Pesticidrest skader ikke arveanlæggene

Publiceret: 17.09.2019

Vand hældes i glas fra vandhane

Miljøstyrelsen justerer grænseværdien for stoffet chlorothalonil-amidsulfonsyre til det normale niveau for pesticider i drikkevand.

Der er ikke en særlig sundhedsrisiko ved pesticid-nedbrydningsproduktet chlorothalonil-amidsulfonsyre. Det viser nye studier af stoffet udført af kontraktlaboratorier for producenten Syngenta. På den baggrund har DTU Fødevareinstituttet opdateret den sundhedsmæssig vurdering af chlorothalonil-amidsulfonsyre. Miljøministeriet ændrer snarest muligt drikkevandsbekendtgørelsen, så kvalitetskravet for stoffet hæves fra 0,01 mikrogram/liter til det generelle krav for pesticider på 0,1 mikrogram/liter.

Hos Dansk Planteværn er direktør Tanja Andersen tilfreds med beslutningen om at chlorothalonil-amidsulfonsyre nu igen skal leve op til det generelle krav for pesticider.

-Miljøstyrelsen og DTU Fødevareinstituttet har i samarbejde med industrien fået vished for, at der ikke foreligger en særlig sundhedsrisiko for fund i den størrelsesorden, der er fundet i Ledøje Vandværk. I Dansk Planteværn vil vi gerne kvittere for samarbejdet med myndighederne, og vi er glade for, at have kunnet bidrage med stærke videnskabelige data, der har dannet grundlag for beslutningen om at hæve kvalitetskravet, siger Tanja Andersen.

Undersøgelserne viser, at chlorothalonil-amidsulfonsyre ikke giver skader på arveanlæggene, og at det er derfor ikke nødvendigt at fastholde det særligt lave kvalitetskrav på 0,01 µg/L.

Miljøminister Lea Wermelin (S) sendte følgende tekst til medlemmerne af Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg den 16. september:  

På baggrund af nye studier har DTU Fødevareinstituttet opdateret den sundhedsmæssige vurdering af chlorothalonil-amidsulfonsyre. De nye studier har vist, at stoffet ikke giver skader på arveanlæggene, og det er derfor ikke nødvendigt at fastholde det nedsatte kvalitetskrav på 0,01 μg/L.

Drikkevandsbekendtgørelsen ændres snarest muligt, således at kvalitetskravet for stoffet hæves fra 0,01 μg/L til det generelle krav for pesticider på 0,1 μg/L.

Ifølge Miljøstyrelsen er der to boringer med fund over 0,1 µg/L, samt ét fund i en drikkevandsanalyse over 0,1 µg/L. Alle fundene er relateret til Egedal kommune, hvor Ledøje vandværk er beliggende.

Der er indlæst analyseresultater fra 772 drikkevandskontroller og 765 boringskontroller rundt om i landet. Der er ikke konstateret overskridelser af kravværdien på 0,1 µg/L andre steder i landet.

Chlorothalonil-amidsulfonsyre bibeholdes på pesticidlisten som obligatorisk parameter, men kravet til gennemførelse af kontrol for stoffet inden 1. november 2019 ophæves med bekendtgørelsesændringen, idet begrundelsen for indførelse af kontrolkravet ikke længere foreligger med en ændring af kvalitetskravet.