Præcisionsteknologier og forbedrede planteværnsmidler hjælper fremtidens landmænd

Publiceret: 07.04.2020

Tanja Andersen 2019

Evalueringen af effekterne af pesticidafgifterne viser, at driftsmæssige og adfærdsmæssige faktorer spiller en stor rolle i forhold til landbrugets valg af pesticider. Hos Dansk Planteværn opfordrer man til, at præcisions jordbrugsmetoder prioriteres i den kommende pesticidstrategi.

Resultaterne fra rapporten ”Evaluering af effekterne af den omlagte pesticidafgift”, der blev publiceret den 31. marts 2020 som en del af bekæmpelsesmiddelforskningsprogrammet, viser, at omkring 65 procent af landmændene har ændret deres middelanvendelse med en lavere belastning til følge, når der har været substitutionsmuligheder til rådighed.

Hos Dansk Planteværn mener direktør Tanja Andersen, at det er positivt at danske landmænd fortsat formår at pleje afgrøderne med stadig mindre belastning til følge, og at man dermed følger den trend, der har været på området igennem de seneste årtier.

-Grundlæggende konkluderes det i rapporten, at afgiftsomlægningen har haft en effekt på belastningen, men effekten begrænses af driftsmæssige og adfærdsmæssige faktorer. Generelt sprøjtes der så lidt som muligt, og så meget som nødvendigt, men når der ikke findes alternativer, bliver valget ofte det samme som før afgiften, siger Tanja Andersen til evalueringens konklusioner.

Landmænd som anvender kamera/drone teknik til monitering af ukrudt har, ifølge rapporten, generelt en lavere belastning i markerne, hvilket er en ventet følge af anvendelse af præcisions jordbrugsmetoder. Selv om metoderne endnu kun udgør en faktor i en mindre del af landbruget, viser udviklingen, ifølge Tanja Andersen, at der er andre veje at opnå reduceret belastning med planteværnsmidler end brug af afgifter.

-Planteværnsbranchen arbejder kontinuerligt på at forbedre midlernes profil, og danske landmænd er meget langt fremme i forhold til at benytte udstyr til graduering af pesticider. I Dansk Planteværn vil vi opfordre til, at udvikling af og implementering af præcisions jordbrugsmetoder fortsat prioriteres højt i forbindelse med udformningen af den kommende pesticidstrategi, lyder det fra Tanja Andersen.

For at klare sig i den internationale konkurrence skal danske landmænd være så effektive som muligt med de midler, der er til rådighed. Er der et reelt alternativ til de midler, der er pålagt den højeste afgift, så benyttes de, men rapporten ”Evaluering af effekterne af den omlagte pesticidafgift” viser ifølge Dansk Planteværn også, at er der behov for brug af bestemte virkemidler, så vægtes planternes ve og vel højere end størrelsen på afgiften.

Klik her for at læse: Evaluering af effekterne af den omlagte pesticidafgift