Reduktionsmål for anvendelse og salg af pesticider er opnået

Publiceret: 23.03.2021

Blomsterstribe Paa Ryegaard Gods

Miljøstyrelsen har netop offentliggjort sin årlige bekæmpelsesmiddelstatistik, der opgør salg og forbrug af pesticider. Salgstal for 2019 viser, at pesticidbelastningen er faldet med 52 % i forhold til 2011 og at forbruget er faldet med 40 % i samme periode.

Bekæmpelsesmiddelstatistikken bliver udgivet hvert år og er baseret på salgstal for biocider og pesticider, som producenterne har indberettet for 2019, og på det forbrug af pesticider, som landmændene har indberettet via sprøjtejournaler for dyrkningsperioden 1. august 2018 til 31. juli 2019. Statistikken for 2019 viser, at belastningen fra de pesticider, som danske landmændene køber til at bekæmpe ukrudt, svampe og andre skadevoldere i deres marker er faldet med 52 % i forhold til 2011.

Reduktionsmålet for pesticidbelastninger er i henhold til Pesticidstrategien for 2017-2021, at pesticidbelastningsindikatoreren (PBI) højest må være 1,96. I 2018 var PBI 1,69 og også i 2019 har der været en reduktion til 1,57.

”Det er positivt, at PBI-målet er nået med den gældende pesticidbelastningsindikator på 1,57. Danske landmænd går foran i Europa i forhold til lavere brug af de mest belastende midler. Statistikkens resultat er dermed et udtryk for, at danske landmænd allerede har leveret på reduktionsmålene i EU-kommissionens Farm2Fork-strategi,” siger Tanja Andersen, direktør i Dansk Planteværn.

Pesticidbelastningsindikatoren, målt på forbrugstal, er faldet fra 2,94 i 2010/11 til 1,76 i 2018/19. Det svarer til et fald på 40 %. Pesticidbelastningsindikatoren for 2018/19 ligger 22 % højere end i 2017/18, hvor PBI lå meget lavt, da vækståret 2018 i lange perioder var domineret af varme og tørke.

”De danske landmænd bør anerkendes for deres store indsats i at reducere forbruget af pesticider. Vores medlemmer arbejder konstant på at udvikle nye innovative teknologier og redskaber til at reducere belastningen. Vi ser frem til, at landbrugets indsats og industriens initiativer tages i betragtning ved de kommende forhandlinger af den nationale pesticidhandlingsplan,” afslutter Tanja Andersen.

Den nye bekæmpelsesmiddelstatistik vil indgå i Miljøministeriets forberedende arbejde frem mod de politiske forhandlingerne af en ny pesticidstrategi til efteråret 2021, når den nuværende strategi udløber.

Læs mere på Miljøstyrelsens hjemmeside

Læs Bekæmpelsesmiddelstatistikken for 2019