Rent vand vil altid indeholde både naturlige og kemiske stoffer

Publiceret: 12.04.2021

Vandløb

Miljøstyrelsen har netop offentliggjort studiet HITLIST, hvor forskere fra Århus Universitet har undersøgt for hvor mange forskellige kemiske og naturlige stoffer, der findes i det danske vand. Formålet med studiet var at screene forskellige vandtyper for at få et overblik over hvor mange stoffer, der findes i det. Resultatet viste hele 15.000 kemiske og naturlige stoffer, hvilket ikke er en risiko for vandets kvalitet, men bevidner, at 100 % rent vand ikke eksisterer.

Studiet omfatter fund af både kendte og ukendte kemiske og naturlige stoffer i grund- og overfladevand, kyst- og regnvand samt spildevand. Forskerne kunne påvise hele 15.000 forskellige stoffer i det danske vand, hvilket ikke bare sætter fokus på stoffernes antal, men også på, hvad godt vand egentlig er.

”Som branche imødekommer vi alle studier og undersøgelser af vores grundvand. Det er vigtigt at få kendskab til alle de stoffer, der måtte forekomme for herigemmen at vurdere dem enkeltvist eller i forhold til hinanden. Studiet viser, at jo mere og jo grundigere vi søger, jo mere bliver der fundet. Det er i alles interesse, at vi har et sundt grundvand, men samtidig er det også værd at have in mente, at selvom stofferne er der, har de ikke nødvendigvis indflydelse på vandets kvalitet i den mængde, de forekommer,” siger Tanja Andersen, direktør i Dansk Planteværn.

I HITLIST-studiet er der bl.a. fundet kemiske stoffer som myggebalsam og flammehæmmere samt andre biocider, og pesticider.

”Studiets mange fund er et eksempel på, at et ensidigt fokus udelukkende på pesticider i grundvandet ikke er vejen frem. Al menneskelig aktivitet sætter spor. Vi imødekommer en mere holistisk tilgang i den fremtidige grundvandsdebat og ser frem til Miljøstyrelsens grundvandskortlægning,” afslutter Tanja Andersen.

”I HITLIST-studiet kunne vi påvise 15.000 kemiske og naturlige stoffer, men det var kun muligt at identificere 47 af dem. Vi kan identificere stoffer i vand mellem 0,001-1 nanogram pr. liter og i et efterfølgende studie kan man anvende nogle andre teknikker og dermed arbejde på at identificere flere af de påviste stoffer, ” siger Martin Hansen, professor og forsker ved Århus Universitet.

Studiet er en del af Miljøstyrelsens Bekæmpelsesmiddelforskningsprogram og har fået navnet ”HITLIST - Holistic non-targeted approach to determine pesticide and biocide residues in the aquatic environment”. Miljøstyrelsens Bekæmpelsesmiddelforskningsprogram støtter forskere, der vil undersøge hvordan brugen af bekæmpelsesmidler kan minimeres og hvilke utilsigtede virkninger, disse midler kan have.

Læs mere på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Læs HITLIST-studiet.