Sådan sørger EU for at pesticider er sikre

Publiceret: 17.07.2020

Tegning af marksprøjte på mark

Plantebeskyttelsesmidler er en realitet i en moderne landbrugsproduktion. De midler, der benyttes til at sikre planterne skal igennem en streng regulering for at sikre, at deres brug ikke skader menneskers og dyrs sundhed og miljøet.

Men hvordan sikrer EU sig egentlig, at det sker?

Den Europæiske Union har en godkendelsesprocedure, der involverer tre partnere: EFSA, Europa-Kommissionen og medlemsstaterne. Ansøgninger fra planteværnsindustrien om at få godkendt og markedsført pesticider skal passere igennem en kæde, der er dannet af disse tre parter - hvor hver enkelt part udfører specifikke opgaver.

EFSA's rolle er at gennemføre risikovurderinger af pesticider og give Kommissionen og medlemsstaterne videnskabelig støtte i beslutningsprocessen, der ligger til grund for en eventuel godkendelse af de plantebeskyttelsesmidler, der må markedsføres i EU.

I videoen herunder kan du lære mere om, hvad pesticider er og hvordan de evalueres, og nederst på siden findes et link til en overskuelig oversigt over godkendelsesprocessen for pesticider i EU på EFSAs hjemmeside.