Samarbejdet blomstrer på Bornholm

Publiceret: 01.05.2018

Bornholms Landbrug Og Fødevarer Dansk Planteværn Syngenta

Den 2. maj indledes såningen af projektet #BornholmBlomstrer, hvor 80 lokale landmænd står sammen om at så 42 kilometer landbrugsjord til med en speciel Bornholmsk blomsterblanding.

Med biodiversitetsstriber som fælles reference har Bornholms Landbrug og Fødevarer i samarbejde med Dansk Planteværn og Syngenta samlet lokale og internationale firmaer, private og ikke mindst de bornholmske landmænd om at få Bornholm til at blomstre.

#BornholmBlomstrer involverer primært landbrug og private lodsejere, men andre aktører er også med på idéen. Fra sine butikker har Netto uddelt gratis poser med økologiske blomsterfrø, imens frøfirmaet DLF har leveret mere end 200 kilo blomsterfrø under navnet ’Bornholm Blomster’. Blomsterne er specielt udvalgt til bornholmske forhold i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Bornholm, og også Bornholms Biavlerforening har sagt god for projektet, som handler om mere og andet end blot blomster.

En historie om vækst

Bornholm vil gerne vokse med 4000 tilflyttere indenfor de næste 10 år, og ikke mindst i det bornholmske landbrug er der brug for dygtige og unge hænder – ’og det er nu frøet skal sås’, skriver Bornholms Landbrug og Fødevarer selv på sin hjemmeside om baggrunden for projektet.

Det handler om imagepleje. Ikke kun for landbruget, men for hele øen, og det er en fælles målsætning at få Østersøens perle til at fremstå som en smuk, samlet enhed, der kan og vil stå sammen.

Bornholms Landbrug og Fødevarer og Fødevarer er tovholder på #BornholmBlomstrer, og målet er at vise, at landbrug og natur kan gå hånd i hånd, hvis vi skaber gode rammer for begge dele. Formand for foreningen, Lars-Ole Hjorth-Larsen, lægger selv jord til blomsterstriberne, og for ham handler projektet i høj grad om at fjerne kløften mellem by og land.

”Bornholms Landbrug og Fødevarer arbejder målrettet på at udbygge kommunikationsbroen mellem forbrugerne og landbrugsproduktionen på Bornholm, fordi kløften mellem land og by øges i takt med urbaniseringen. Hvis ikke forbrugerne er i stand til at afkode eller forstå fødevarelandskabets præmisser, er det nødvendigt at hjælpe Hr. og Fru Danmark på vej. Fundamentet til denne bro kan både blive stærkere gennem blomsterstriber og gode samarbejdsrelationer, ” siger Lars-Ole Hjorth-Larsen om projektet.

Det er initiativtagernes mål, at projektet kan vise vejen for et godt samarbejde omkring udvikling af biodiversitetsprojekter i hele landet, og det er netop et bredt samarbejde, der er styrken ved initiativet.

De vigtigste aktører i projektet er den gruppe på mere end 80 lokale landmænd, der har indvilget i at afsætte jord til blomsterstriberne, der efter planen skal stå i to år – og i nogle tilfælde længere endnu.

Under de to hashtags #BornholmBlomstrer og #PollinatorMarathon udsender deltagerne i projektet løbende tweets og posts på Twitter, Facebook, Instagram og LinkedIn, og målet er at få alle deltagere og tilskuere til projektet til at dele sin oplevelser med omverdenen og ikke mindst med hinanden, så også turister og folk fra andre dele af landet kan få et glimt af blomsterøen i Østersøen. 

Udsåningen af den marathonlange distance med blomsterstriber begynder den 2. maj på Bornholm.
For pressekontakt eller anden henvendelse i forbindelse med udsåningen kontakt koordinator for #BornholmBlomstrer, Klaus H. Petersen på mail: 
khp@blf.dk eller på telefon +45 24 20 84 02

Fakta:

Formål med Bornholm Blomstrer:

  • Projektets formål er primært at styrke biodiversiteten på Bornholm og at få bornholmerne til at arbejde aktivt med at fremme biodiversiteten.
  • Det handler i høj grad om at skabe variation, korridorer og sammenhæng i det åbne land og styrke fødegrundlaget for insekter, herunder også vilde bier og sommerfugle, der samtidig danner fødegrundlag for andre dyr og insekter.
  • Afprøvning af flerårige vedligeholdelsesfrie blandinger, så striberne kan ligge uberørt i flere år og fungere som buffer mellem produktionslandskabet og bagkanten af grøftekanterne. Dvs. grøftekanten som biotop bliver også styrket
  • Dialog med lokalsamfundet om den gavnlige effekt af bivenlig drift og pleje i det åbne land samt i haverne.
  • Styrkelse af samarbejdet mellem forskellige aktører for mere og bedre natur i det åbne land.
  • Erfaringsopsamling, vidensdeling og formidling af effekten af disse naturstriber.
  • Etablering af gode ambassadører for biodiversitet i landbrugskredse for udbredelsen af best practice.
  • Opstilling af bihoteller strategiske steder for at styrke vilde biers levevilkår
  • Videnskabelig undersøgelse af effekten af blomsterstriber på insektlivet på Bornholm.

 Fotos: Bornholms Landbrug