Spis trygt frugt og grønt fra danske supermarkeder

Publiceret: 10.02.2022

Danske Æbler På Græsset

Når vi fylder indkøbskurvene med frugt og grønt, kan vi både lægge danske æbler og agurker fra Tyskland på rullebåndet med god samvittighed. Europæiske fødevarer indeholder nemlig langt færre rester af sprøjtemidler end fødevarer fra lande udenfor Europa. Det er konklusionen på Fødevarestyrelsens nye rapport om pesticidrester i fødevarer fra EU-lande i sammenligning med tilsvarende fra andre lande.  

Fødevarestyrelsen og DTU Fødevareinstituttet har netop offentliggjort rapporten ”Pesticidrester i fødevarer 2020 – Resultater fra den danske pesticidkontrol”. Rapporten fortæller om sikkerheden ved at spise kornprodukter, frugt og grønt i forhold til landbrugets brug af tilladte pesticider i produktionen. Overordnet konkluderer rapporten, at 98 % af prøverne fra konventionelt dyrkede fødevarer købt i danske supermarkeder enten var helt uden rester fra sprøjtemidler eller lå under grænseværdien for tilladte mængder.

Danske fødevarer er i særlig høj kvalitet

I 2020 omfattede undersøgelsen 1.751 prøver fordelt på 225 forskellige typer fødevarer, herunder bl.a. frugt, grønt, gryn, kød og babymad. I de danske konventionelt producerede grønsager var der overskridelser i 0,7 % af prøverne, og slet ingen overskridelser i kornprodukter og frugt. Rapporten inkluderer desuden multiple fund, hvilket vil sige fund af flere pesticider i samme prøve. Der er flere multiple fund i udenlandsk produceret frugt og grønt end i dansk, hvilket kan skyldes, at danske landmænd har færre aktivstoffer til rådighed end deres europæiske kolleger. Det kan være en fordel at behandle afgrøden med flere forskellige produkter for at undgå resistens og sikre optimal behandling, hvilket betyder, at multiple fund ikke er negativt.   

”Rapporten viser, at fødevarer i danske supermarkeder er af høj kvalitet og med meget få overskridelser. Danske landmænd har færre planteværnsmidler til rådighed end landmænd i bare Tyskland eller Sverige, og de er dygtige til at anvende de midler, der findes i Danmark, med omtanke, ”siger Tanja Andersen, direktør i Dansk Planteværn.

Dansk Planteværn imødekommer myndighedernes arbejde med risikovurderinger af pesticidrester i fødevarer. Det sætter fokus på, hvordan danske landmænd er med til at producere sunde fødevarer både med respekt for sundhed og miljø, og samtidig bidrager til at reducere brugen af pesticider. Det har stort fokus både i Danmark og i EU-målsætningerne med ”Jord-til-bord-strategien” og ligger desuden til grund for landbrugets implementering af integreret plantebeskyttelse (IPM), som bl.a. lægger vægt på sædskifte og inddragelse af varslinger i skadedyrsbekæmpelsen.   

”Vi støtter op om myndighedernes kortlægning for at belyse fødevaresikkerheden. Gennemsigtighed har høj prioritet og forbrugerne skal kunne føle sig trygge ved at spise både danske og udenlandske fødevarer. Det er desuden positivt, at IPM-principperne vinder stor udbredelse i landbruget, så landmændene arbejder med en bæredygtig anvendelse af pesticider og derved bruger så lidt som muligt, men så meget som nødvendigt, ” afslutter Tanja Andersen.