Udelukkende godkendte midler i nutidens landbrug

Publiceret: 10.01.2022

Vand Hældes Fra Flaske I Glas

DR-udsendelsen ”Byen med det giftige vand” belyser meget fint, hvor kompleks beskyttelsen af vores drikkevand er - for i Krogsbølle har myndighederne konkluderet, at vandet ikke er giftigt og alligevel står det lokale vandværk overfor at skulle foretage en stor investering for at etablere en ny boring.

Landbrugets nutidige brug af pesticider beror på godkendte midler, som har gennemgået faglige og grundige vurderinger hos de danske myndigheder inden de bliver godkendt til brug – og det i mængder, som er meget lavere end tidligere. Det er da også et nedbrydningsprodukt fra et ukrudtsmiddel, der ikke har været i brug i mere end 25 år, som har overskredet den politisk fastsatte kravværdi i Krogsbølle.

Det er ærgerligt, hvis programmets seere fejlagtigt bliver efterladt med et indtryk af, at landbrugets nutidige anvendelse af pesticider forurener vores drikkevand.

Det er vigtigt med en bred og saglig tilgang til grundvandsbeskyttelse, hvis vi skal sikre vores drikkevand. Udsendelsen fra Krogsbølle stiller netop skarpt på vigtigheden af samarbejde og dialog.

Vi bakker op om faktuel viden og en nuanceret debat. Derfor er det relevant at inddrage kilder fra uvildige organisationer, herunder Miljøstyrelsen, for at sætte udsendelsens pointer i perspektiv.

Udsendelsens tre afsnit kan ses på DR's hjemmeside