Vi har en fælles interesse i, at der er styr på pesticiderne

Publiceret: 07.05.2020

Kemi Annonce Maj 2020

Landbrug og Fødevarer og Dansk Planteværn opfordrer i en ny annonce danske landmænd til en bedre egenkontrol i gårdenes kemi-rum. Myndighedernes kontrol viser overtrædelser af reglerne om opbevaring, og det koster dyrt for landbrugets image.

Tjek dit kemirum nu! Der skal ikke findes ulovlig kemi i dansk landbrug. Så kontant lyder budskabet i en ny annonce fra Landbrug og Fødevarer og Dansk Planteværn, og selvom langt de fleste af overtrædelserne handler om, at der i kemirummene står pesticider, der tidligere har været godkendt i Danmark, men ikke er det længere, så giver kemikalieinspektionens kontrol fund af ulovligheder anledning til mistænkeliggørelse af landbruget. I Dansk Planteværn håber direktør Tanja Andersen, at annoncen kan medvirke til at gøre landmændene mere opmærksomme på, at der skal være styr på kemi-rummet. 

-Danske landmænds ansvarlige brug af pesticider er berømmet langt uden for Danmarks grænser, og derfor er det ærgerligt, at opbevaring af udfasede pesticider giver grobund for negative historier i pressen. Med SEGES’ app KemiTjek kan man nemt selv kontrollere sit kemirum, så derfor mener vi, at det er på sin plads med en meget tydelig men velmenende opfordring til brugerne af de midler, vores branche bidrager med til dansk landbrug, siger Tanja Andersen og fortsætter.

-Vi har en fælles interesse i, at der er styr på pesticiderne. For som der står i annoncen, så skader de få hele erhvervet, og også producenterne af planteværnsmidler, lyder det fra Tanja Andersen.

I januar måned var der ifølge SEGES udsigt til, at hele 97 bekæmpelsesmidler ville blive forbudt at have stående i løbet af 2020, så ifølge Tanja Andersen er der mange gode grunde til at scanne etiketterne netop i år.

Få fund af ulovlige midler uden dansk godkendelse

I nogle enkelte tilfælde er problemet dog større end en overskredet dato. I den seneste publicerede afrapportering fra inspektionerne i de danske gårdes kemirum fra 2018 blev der i få tilfælde fundet midler, som aldrig har været tilladt til brug i Danmark, og det er et problem, der skal rettes op på.

I Danmark er godkendelser underlagt en kompetent og faglig vurdering fra Miljøstyrelsen, der skal tjene til at sikre et højt sikkerhedsniveau i forhold til natur, sundhed og miljø. Og derfor er det for Tanja Andersen helt afgørende, at landbruget kun benytter midler, som er godkendt i Danmark.

-Med annoncen vil vi gerne slå helt fast, at bevidst brug af ulovlige midler er uacceptabelt; skal mistænkeliggørelsen af dansk landbrugs anvendelse af planteværnsmidler ophøre, så forudsætter det, at der kommer fuldstændig styr på pesticiderne. Og når danske landmænd nu er blandt de bedste i verden til at bruge en marksprøjte, så bør det også være en helt naturlig selvfølge at holde styr på kemi-rummet, og nu findes der tilmed et værktøj, i form af app’en KemiTjek, der gør egenkontrollen nem, hurtig og sikker, slutter Tanja Andersen.

Klik her for at læse mere om KemiTjek

Link: Se den fælles annonce fra L&F og Dansk Planteværn

Anmeld ulovlige produkter til Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion