Pesticider

Pesticider er en fællesbetegnelse for de ukrudtsmidler (herbicider), svampemidler (fungicider) og insektmidler (insekticider), der anvendes i landbruget.

Pesticider har til formål at øge udbyttet og sikre afgrøderne, så de undgår sygdomme. Pesticider kan enten være naturlige eller syntetiske, men de skal alle overholde de fastsatte krav om sikkerhed i forhold til mennesker, dyr og miljø og skal risikovurderes af myndighederne inden anvendelse.

For at sikre, at pesticider ikke får uønskede konsekvenser for naturen, er der yderligere bestemte krav, som landbruget skal følge, heriblandt IPM-principperne, som du kan læse nærmere om under IPM.

Pesticider bruges til at bekæmpe ukrudt, svampe og skadedyr og til at vækstregulere afgrøderne i landbrugsproduktionen. Formålet er at undgå, at afgrøderne tager skade eller går til spilde på grund af f.eks. insekt- eller svampeangreb. Man må bruge de midler, der er godkendt til den specifikke afgrøde, og midlet skal altid anvendes efter etikettens anvisning i forhold til f.eks dosering og seneste anvendelsestidspunkt.

Konventionelle pesticider er ikke den eneste form for plantebeskyttelse, som anvendes i landbruget. Biologisk planteværn og biostimulanter anvendes også i det globale landbrugserhverv til at styrke og beskytte planterne og er yderligere fokusområder for medlemmerne af Dansk Planteværn. 

Artikler om Pesticider