Politik og Pesticidstrategi

Den politisk indgåede pesticidstrategi er en handlingsplan for landbrugets anvendelse af pesticider. Strategien bliver fastlagt for en femårig periode og indeværende strategi blev indgået i 2022 og varer til og med 2026. Pesticidstrategien 2022-2026 lægger vægt på, at Danmark skal være et grønt foregangsland og et mål er at reducere anvendelsen af pesticider til gavn for miljø, biodiversitet, grundvand og menneskers sundhed. Præcisionsteknologier og anvendelsen af IPM-principperne bliver fremhævet som muligheder for at nå strategiens mål. 

Dansk Planteværns medlemmer forsker i og udviklinger teknologier og løsninger  – herunder nye produkter med lav belastning, biologiske midler samt præcisionsteknologier og andre teknologiske værktøjer, der kan hjælpe landmanden med at monitorere pesticidanvendelsen og reducere brugen. Foreningens medlemmer samarbejder desuden om lukkede påfyldningssystemer, der kan reducere påvirkning fyldeprocessen og mindske risikoen for spild og dermed risikoen for punktkildeforurening. 

Læs ”Sprøjtemiddelstrategi 2022-2026” hos Miljøstyrelsen.

Områder der omhandler Politik og Pesticidstrategi

Artikler om Politik og Pesticidstrategi