Bier og sprøjteskader 2021

Bierne er nødvendige for tilstrækkelig frø- og frugtsætning i en lang række af landbrugets afgrøder og naturens planter. Det betyder også, at en tilstrækkelig bestand af bier kan være med til at øge udbyttet på dine landbrugsarealer. Derfor er det også af største vigtighed, at man er yderst påpasselig ved anvendelse af pesticider i de tilfælde, hvor de kan have skadelige effekter på bier.

Denne folder har til formål, at beskrive hvorfor det er vigtigt at tage forholdsregler for såvel honningbierne som de mange vilde bier, samt hvilke forholdsregler man kan tage.

Dansk Planteværn står sammen med SEGES Innovation og Danmarks Biavlerforening bag brochuren "Bier og sprøjteskader", der anviser en ansvarlig brug af planteværnsmidler i forhold til at sikre bierne, når afgrøderne behandles med pesticider.

Brochuren er fra 2021.