Dansk Planteværns demonstrationslandbrug

Velkommen til Dansk Planteværns demonstrationslandbrug

Dansk Planteværn har indgået en aftale med Ryegaard om, at vi her kan fremvise, hvordan et moderne effektivt og bæredygtigt landbrug kan forenes med naturhensyn og miljø.

Dansk Planteværn deltager i en række biodiversitetsprojekter og demonstrationsvinduer. Formålet er både at kunne kvantificere effekten af nogle enkle tiltag til naturfremme, men også at kunne fremvise brugen af moderne plantebeskyttelsesmidler.

Vi har rigtig mange data, der dokumenterer effekten af plantebeskyttelsesmidler overfor ukrudt, svampe eller insekter, og hvad det betyder for udbytte og økonomi. Men en ting er tal, noget helt andet er at se tingene i praksis. Derfor vil vi gerne give politikere, myndigheder, medier, NGO’er og alle med interesse i et bæredygtigt landbrug muligheden for at se, hvordan forholdsvis enkle tiltag kan have en stor effekt på biodiversiteten og naturoplevelsen samtidig med, at man opretholder en bæredygtig intensiv planteproduktion til gavn for både Danmarks og landbrugets økonomi. Dermed vil vi gerne fremme en mere nuanceret debat omkring landbruget og anvendelsen af moderne plantebeskyttelsesmidler.

Besøg Ryegaard

Hvis der er ønsker om besøg eller fremvisning af demofarmen ud over de allerede planlagte arrangementer, er man meget velkommen til at kontakte Dansk Planteværn.

Ryegaard er et almindeligt landbrug, der er privat ejet og drives på almindelige markedsvilkår.

Læs mere om Dansk Planteværns demo-farm Ryegaard i denne publikation fra Dansk Planteværn.