Fakta om Pesticider

Pesticider øger udbyttet i afgrøderne med ca. 20-30 pct. og har gjort bekæmpelse af ukrudt, sygdomme og
skadedyr langt mere effektiv. Det har gjort ukrudtsbekæmpelse mere sikker og klimavenlig, og i nogle produktioner er pesticider indtil videre eneste mulighed for at bekæmpe visse skadevoldere.
Det har også banet vejen for typer af landbrug, hvor man pløjer og harver mindre, som sparer diesel og sænker udvaskning af kvælstof. I en verden med stigende inflation og fødevare- og forsyningskrise er der mere end nogensinde brug for en effektiv og højtydende fødevareproduktion. Derfor er det vigtigt, at fødevarebranchen har en veludstyret værktøjskasse til at sikre en robust produktion af fødevarer. Det kan pesticider være med til
at sikre.

Pesticider er ofte meget udskældte i den offentlige debat – de har også en broget historie. Der er ingen tvivl
om, at der engang blev anvendt midler, som ikke var bæredygtige. Nogle af dem viste sig desværre at være
evighedskemikalier, som nedbrydes langsomt og stadig cirkulerer i vandmiljøet den dag i dag. Vi gjorde det
med myndighedernes tilladelse og vejledning. Desværre vidste ingen bedre dengang.
Heldigvis er vi blevet klogere, og i reguleringen i dag er der fx krav om, at pesticider skal være bionedbrydelige. Det og flere andre krav er medvirkende til, at anvendelsen i dag er forsvarlig.
Til trods for, at dansk regulering er blandt de strengeste i verden, er kritikken ikke forsvundet – tværtimod er
den højt på den offentlige dagsorden. Vi ser derfor et behov for at styrke den offentlige samtale om pesticider.
Det er formålet med denne pjece, som giver et indblik i pesticiderne – både hvad de er, hvordan de bruges,
samt historikken fra den brogede fortid til den moderne regulering i dag.