IPM - Bæredygtige løsninger til planteproduktion

Gennem flere årtier har det stået klart, at planteproduktionen skal
gøres mindre afhængig af pesticider. Der er tre hovedårsager:

 • Ønske om at reducere anvendelsen af pesticider mest muligt
  for at skåne natur og miljø og som en ekstra sikkerhed for, at
  der ikke er sundhedsmæssige effekter af anvendelsen af
  pesticider.

 • Resistens over for pesticider forekommer i stigende grad både
  hos ukrudt, svampe og skadedyr, så disse ikke længere kan
  bekæmpes med kemiske midler.

 • Godkendelsesordningen stiller stadig strammere krav, når
  stoffer søges godkendt som et pesticid. Det betyder, at mange
  gamle pesticider nu er forbudt, og at plantebeskyttelsesmiddelindustrien kommer med meget få nye aktivstoffer.

EU’s rammedirektiv for bæredygtig anvendelse af pesticider indeholder
8 principper for integreret plantebeskyttelse (IPM), som er rammen for
IPM i alle medlemslande:

 1. Forebyg problemer ved at vælge et sundt sædskifte, sunde sorter
  og god dyrkningsteknik.

 2. Kend skadevolderne, og søg råd hos rådgivere.

 3. Brug varslinger, prognoser og skadetærskler.

 4. Vælg ikke-kemiske metoder, når de er effektive mod ukrudt
  og skadevoldere.

 5. Vælg de bedste og mest skånsomme plantebeskyttelsesmidler.
 6. Tilpas doseringen efter problemet.

 7. Vælg midlerne med omhu, så ukrudt og skadevoldere ikke
  udvikler resistens.

 8. Vurdér, om sprøjtningerne har virket tilfredsstillende