Arrangementer

På Dansk Planteværns demofarm kan du opleve, hvordan man som planteavler med enkle tiltag kan gøre en stor forskel for biodiversiteten i Danmark. Naturstribedagen er åben for alle.