Nyheder

Naturens egne giftstoffer skal risikovurderes

Fremtidens planteværn var i efteråret 2016 til debat på Københavns Universitet, hvor forskere fra ind og udland fremlagde aktuelle forskningsprojekter, der skal bane vejen for fremtidens plantebeskyttelse.

Læs mere
Bredt politisk flertal bag ny pesticidstrategi

Et bredt flertal af Folketingets partier er blevet enige om en ny plan for pesticidbrug for 2017 -2021. Med aftalen fastholdes et ambitiøst mål for at reducere pesticidbelastningen, mens kontrollen med ulovlige pesticider strammes.

Læs mere
Historier fra virkeligheden skal højne debatten

Hvor dansk landbrug tidligere blev målt på sit udkomme i form af de produkter, der blot skulle produceres inden for lovens rammer og leve op til forbrugernes forventninger, så drejer den offentlige diskussion om dansk landbrug sig i dag langt mere om de etiske og miljømæssige forhold ved landbrugsproduktionen.

Læs mere
Det handler om at skabe god kemi

Til hverdag hedder han Ole Christiansen, men når dansk landbrugets rammevilkår eller landmandens daglige arbejde skal debatteres på de sociale medier Facebook og Twitter, så sker det under navnene Dalsagergaard Landbrug og @OleLandmand. I 2017 vil den sjællandske landmand som noget nyt også sætte sin marksprøjte ind i kampen for at skabe en bedre kemi imellem landbruget og resten af samfundet, og Ole mener, at flere burde følge hans eksempel og fortælle danskerne, hvad det egentlig er, vi går og laver på vores landbrugsejendomme.

Læs mere
Det politiske supermarked

Et af de supermarkeder, der i stadig mere udbredt grad har valgt at foretage et moralsk valg på vegne af sine kunder, er Irma. Her har man allerede udfaset konventionelle varer som gulerødder, citroner og bananer, og flere konventionelle varer vil blive ’udmeldt’.

Læs mere
Plantebeskyttelsesmidler er nødvendige når 9. mia. munde skal mættes

Europa er nettoimportør af fødevarer og foder set i forhold til det dyrkede areal. Det betyder, at vi samlet set lægger beslag på et større areal uden for Europa til at producere fødevarer og foder på, end der bliver brugt i Europa. Allerede i dag skal den europæiske fødevareproduktion derfor øges.

Læs mere

Høje danske afgifter på planteværn er medvirkende til at sende danske landmænd bagud i konkurrencen med kollegerne i udlandet, lyder det i en ny analyse fra CBS. Hos Dansk Planteværn er direktør Helle Græsted Bennedsen enig. Hun mener det danske afgiftssystem virker konkurrenceforvridende, og hun vurderer, at afgifterne øger risikoen for resistens.

Læs mere