Pressemeddelelser

Det er nu, naturstriberne skal etableres

Hvad er de vigtigste hensyn at tage, når man vil etablere en naturstribe? Jørgen Lundsgaard fortæller, hvordan naturstriber bliver en succes for markens dyr, fugle og insekter.

Læs mere
Færre aktivstoffer er et stigende problem

Hos Dansk Planteværn hilser direktør Helle Græsted Bennedsen regeringens fokus på rammevilkårene velkommen, for realiteterne er i dag, at de danske landmænd har langt færre sprøjtemidler at vælge imellem set i forhold til kollegerne i mange af de lande, vi handler med på det åbne marked.

Læs mere
Afstemning om hormonforstyrrende stoffer igen udsat

Ufarlige og potentielt farlige stoffer i planteværnsmidler kan risikere at få den samme behandling i EU, hvis et forslag til EU Kommissionen fremsat den 21 december i Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder (SCoPAFF) ender med at blive en realitet. Forslaget omhandler en ændring af reglerne for reguleringen af hormonforstyrrende stoffer, der skulle have været færdigbehandlet tilbage i 2013, men som ad flere gange er blevet udsat, da der fortsat hersker tvivl om konsekvensen af forslaget.

Læs mere
Manglende fokus på pesticidafgifternes negative konsekvenser

Ifølge notatet ’Behandlingshyppighed og pesticidbelastning for solgte pesticider 2007-2015’ fra Miljøstyrelsen benyttes der mindre skadelige midler på de danske marker med baggrund i de danske afgiftsregler, hvilket har bevirket at skadevirkninger fra pesticider siden 2011 er blevet nedbragt med 40 procent. Men Ifølge Helle Græsted Bennedsen, direktør i Dansk Planteværn, kan man med baggrund i notatet fra Miljøstyrelsen endnu ikke sige noget om, hvorvidt det danske afgiftssystem har været en succes i forhold til skadevirkningen fra pesticider.

Læs mere