Pressemeddelelser

Det er nu, naturstriberne skal etableres

Hvad er de vigtigste hensyn at tage, når man vil etablere en naturstribe? Jørgen Lundsgaard fortæller, hvordan naturstriber bliver en succes for markens dyr, fugle og insekter.

Læs mere
Færre aktivstoffer er et stigende problem

Hos Dansk Planteværn hilser direktør Helle Græsted Bennedsen regeringens fokus på rammevilkårene velkommen, for realiteterne er i dag, at de danske landmænd har langt færre sprøjtemidler at vælge imellem set i forhold til kollegerne i mange af de lande, vi handler med på det åbne marked.

Læs mere
Afstemning om hormonforstyrrende stoffer igen udsat

Ufarlige og potentielt farlige stoffer i planteværnsmidler kan risikere at få den samme behandling i EU, hvis et forslag til EU Kommissionen fremsat den 21 december i Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder (SCoPAFF) ender med at blive en realitet. Forslaget omhandler en ændring af reglerne for reguleringen af hormonforstyrrende stoffer, der skulle have været færdigbehandlet tilbage i 2013, men som ad flere gange er blevet udsat, da der fortsat hersker tvivl om konsekvensen af forslaget.

Læs mere
Manglende fokus på pesticidafgifternes negative konsekvenser

Ifølge notatet ’Behandlingshyppighed og pesticidbelastning for solgte pesticider 2007-2015’ fra Miljøstyrelsen benyttes der mindre skadelige midler på de danske marker med baggrund i de danske afgiftsregler, hvilket har bevirket at skadevirkninger fra pesticider siden 2011 er blevet nedbragt med 40 procent. Men Ifølge Helle Græsted Bennedsen, direktør i Dansk Planteværn, kan man med baggrund i notatet fra Miljøstyrelsen endnu ikke sige noget om, hvorvidt det danske afgiftssystem har været en succes i forhold til skadevirkningen fra pesticider.

Læs mere

”De københavnske forbrugere vil have økologi. Derfor handler det for butikker som Irma om at promovere økologi. Ligeledes tjener butikkerne ekstra penge på at sælge økologiske fødevarer i forhold til konventionelle, hvorfor de har en meget stor interesse i at salget af økologiske fødevarer stiger. Det er helt i orden. De skal jo tjene penge. Hvis jeg var direktør for Irma, ville jeg klappe min marketingschef på skulderen og give hende en lønforhøjelse. Hun skaffer nemlig mange flere penge til butikken. Men når en butik som Irma går ud og promoverer økologiske fødevarer ved at opstille en skræmmekampagne, så er det dybt umoralsk, uetisk og uforsvarligt, " lyder det fra stifteren af tænketanken Frej, Marie-Louise Thøgersen.

Læs mere
DTU Fødevareinstituttet: Spis årstidens æbler med sindsro

Den 1. oktober opfordrede flere organisationer danskerne til at deltage i en march, hvor der blev advaret mod giftige æbler, man bedyrer, er blevet forurenet med baggrund i landbrugets brug af pesticider. Men skræmme-kampagnen er helt ude af proportioner med virkeligheden, lyder det fra DTU Fødevareinstituttet. Her opfordrer man danskerne til at spise årstidens lækre æbler med sindsro.

Læs mere