Ledige job

Ledige job - kommunikationsansvarlig konsulent

Ledige job - kommunikationsansvarlig konsulent

Dansk Planteværn søger rutineret og velskrivende kommunikationsansvarlig konsulent med strategisk blik og politisk tæft

Dansk Planteværn er interesseorganisation for planteværnsindustrien. Vi vil styrke vores kommunikation og dialog med omverdenen og søger derfor en kommunikationskonsulent, der kan være med til at udbrede kendskabet til vores organisation og til den generelle forståelse for anvendelse af plantebeskyttelsesmidler i dansk landbrug samt påvirke og udvikle fremtidens landbrug.

Dansk Planteværn repræsenterer producenter og importører af kemiske og biologiske planteværnsmidler samt nye teknologiske løsninger. Foreningen samarbejder med mange forskellige interessenter; både fra det private erhvervsliv, den offentlige sektor, ministerier, forskningsinstitutioner, interesseorganisationer mv. Som kommunikationsansvarlig i Dansk Planteværn vil du udfylde en vigtig rolle som koblingsboks mellem vores medlemmer og omverdenen.

 

Jobbet

Som vores nye kommunikationskonsulent har du politisk tæft, strategisk tilgang og en god portion presseerfaring. Derudover har du let ved at tilegne dig teknisk kompleks viden samt interesse for og gerne kendskab til landbrugssektoren. Sammen med vores direktør får du ansvaret for at tilrettelægge den langsigtede kommunikationsindsats og for at udvikle og understøtte den strategiske interessevaretagelse. Du er i løbende dialog med bl.a. journalister, universiteter, myndigheder og interesseorganisationer, og som sekretariatsansvarlig for foreningens public affairs og kommunikationsudvalg vil du have afgørende indflydelse på vores kommunikationsaktiviteter sammen med repræsentanter fra vores medlemsvirksomheder. Opgaverne spænder vidt og omfatter både ekstern og intern kommunikation, og du skal kunne trives med at veksle mellem håndtering af pressesager til at få hænderne ned i mulden og jord under neglene og at lave strategiske kommunikationsplaner.

 

I stillingen skal du:

• Udarbejde og eksekvere Dansk Planteværns kommunikationsstrategi i samarbejde med medlemsvirksomhederne

• Sikre fremdrift og udvikling i kommunikationsaktiviteter, så du med kommunikation understøtter foreningens mål

• Varetage den daglige kommunikationsindsats (pressehåndtering, SoMe, digital kommunikation, nyhedsbreve, artikelskrivning, indlæg mm.)

• Konceptudvikle, koordinere og markedsføre Dansk Planteværns kommunikationsaktiviteter (demofarm, events, konferencer og oplæg)

• Håndtere af pressesager, overvåge mediebilledet og indgå som sparringspartner med kommunikationsudvalg, bestyrelse og direktør om pressehåndtering

• Sekretariatsbetjene foreningens ”Udvalg for public affairs og kommunikation” -herunder stå for afholdelse af medlemsmøder temaarrangementer og webinars

• Varetage branchens interesser, bl.a. ved at deltage i udvalg og arbejdsgrupper i Danmark og EU.

 

Erfaring og kompetencer

Vi forventer, at du:

• Har en relevant kommunikations-, journalistisk- og eller samfundsfaglig uddannelse f.eks. cand.merc. comm., cand comm. el.lign.

• Mindst 3 års praktisk erfaring med kommunikationsarbejde. En baggrund fra en politisk organisation vil være en fordel

• Er sprogligt stærk i tale og skrift, både på dansk og engelsk

• Har erfaring med og/eller indsigt i landbrugssektoren, og brænder for landbrugets betydning i samfundet

• Er god til at omsætte strategi til handling og bringe en systematik ind i dette arbejde

• Forstår og interesserer dig for politisk interessevaretagelse, har flair for politisk timing og kan bruge den til at formidle dagsordensættende historier

• Kender mediernes flow og persongalleri og har en god forståelse for lokal, regional, og landsdækkende presse samt har et stort relevant netværk

• Har erfaring med indholdsproduktion til SoMe, nyhedsbreve, web mv. og evner at bruge dem strategisk samt tænker naturligt klassisk pressearbejde sammen med indsatser på web og sociale medier og kan levere relevant indhold på tværs af medier

• Har god forståelse for pressehåndtering, også i krisesituationer

• Er robust, proaktiv, ansvarlig, kan arbejde selvstændigt og skabe struktur og overblik over mange forskellige og samtidige opgaver og følger dine opgaver til dørs

• Er udadvendt, serviceminded, god til at samarbejde og skabe faglige relationer både internt og eksternt

• Er fleksibel, alsidig, bibringer positiv energi og trives i et lille sekretariat med mange forskelligartede opgaver

• Er nysgerrig og arbejdsivrig og har mod på at være med til at udtænke, planlægge og gennemføre kommunikationsindsatser.

Vi tilbyder et spændende og varieret job med rig mulighed for at sætte dit eget præg på opgaverne i en stilling på 37 timer i vores sekretariat med fire ansatte. Løn efter aftale og kvalifikationer. Ansøgning bilagt cv og eksamenspapirer sendes til info@plantevaern.dk hurtigst muligt og senest den 18. august 2020. Bemærk, at vi løbende indkalder til samtaler, og derfor kan stillingen blive besat inden fristens udløb.

Vil du vide mere om stillingen kan du kontakte direktør Tanja Andersen, tlf. 4076 4266. Dansk Planteværn har til huse på Amalievej 20, 1875 Frederiksberg C. Du kan læse mere om foreningen her på hjemmesiden.

Dansk Planteværn: Vores medlemmer fremstiller og markedsfører planteværnsmidler til både økologisk og konventionel planteproduktion. Planteværnsbranchen arbejder for at skabe sunde fødevarer, at landmænd kan drive konkurrencedygtige virksomheder og for at bæredygtige teknologier kan føre landbruget ind i fremtiden. Vi bidrager med teknologi, kemi og biologi. Nu og i fremtiden. Foreningen blev grundlagt i 1937. Dansk Planteværns kerneopgave er at tilbyde vores medlemmer adgang til viden, politisk indflydelse samt faglige netværk.

Frist: 18. august.