Om os

Om Dansk Planteværn

Om Dansk Planteværn

Dansk Planteværn er interesseorganisation for planteværnsindustrien i Danmark  

Dansk Planteværns væsentligste opgave er, at være i løbende og tæt dialog med myndigheder,
landbrug og interesseorganisationer, som er involveret i eller berørt af vort område.

Foreningens medlemskreds består af otte virksomheder, der er beskæftiget inden for produktion og/eller import af planteværnsmidler.

Dansk Planteværn er medlem af European Crop Protection Association (ECPA) og deltager konstruktivt og aktivt i industriens europæiske netværkssamarbejde.

Foreningen Dansk Planteværn består af følgende otte medlemsfirmaer:
BASF A/S, Bayer CropScience, FMC, Cillus A/S, Dow/DuPont Danmark, Nordisk Alkali, Nufarm Nordics og Syngenta Crop Protection A/S.

Foreningen blev grundlagt den 29. juni 1937 som Foreningen af Fabrikanter og Importører af Plantebeskyttelsesmidler (FFIP).
Kontakt