Medlemskabet af ECPA

Medlemskabet af ECPA

Medlemskabet af ECPA

Dansk Planteværn er medlem af European Crop Protection Association (ECPA) og deltager konstruktivt og aktivt i industriens europæiske netværkssamarbejde.

ECPA repræsenterer planteværnsindustrien i Europa. ECPAs medlemmer udvikler innovative og videnskabeligt baserede løsninger, der holder afgrøderne sunde og bidrager til at forsyne europæerne med en sikker, sund og bæredygtig forsyning med fødevarer til rimelige priser.

Klik her for at læse mere omkring ECPA